HerunterladenVERTRÄGE und FORMULARE

DDU sojové olej NON GMO kupná zmluva
Last modified: 13.12.2017

DDU SoyProFat NON GMO kupná zmluva
Last modified: 30.11.2017

FCA SoyProFat NON GMO kupná zmluva
Last modified: 30.11.2017

FCA sojové olej NON GMO kupná zmluva
Last modified: 30.11.2017


ZERTIFIKAT

Osvedčenie o zapise krmivarskeho podniku do registra
Last modified: 21.11.2017

Sójový olej - inšpekčná správa
Last modified: 04.01.2018

SoyProFat - inšpekčná správa
Last modified: 04.01.2018

GMP+ certifikát
Last modified: 28.03.2018

ISO 22000:2005
Last modified: 28.03.2018


ÖFFENTLICHE AUFTRAGSVERGABE

Výzva na predloženie cenovej ponuky 2019
Last modified: 05.02.2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Last modified: 27.03.2018

Príloha výzvy
Last modified: 27.03.2018