DownloadsCONTRACTS AND FORMS

DDU sojové olej NON GMO kupná zmluva
Actual: 13.12.2017

DDU SoyProFat NON GMO kupná zmluva
Actual: 30.11.2017

FCA SoyProFat NON GMO kupná zmluva
Actual: 30.11.2017

FCA sojové olej NON GMO kupná zmluva
Actual: 30.11.2017


CERTIFICATE

Osvedčenie o zapise krmivarskeho podniku do registra
Actual: 21.11.2017

Sójový olej - inšpekčná správa
Actual: 04.01.2018

SoyProFat - inšpekčná správa
Actual: 04.01.2018

GMP+ certifikát
Actual: 28.03.2018

ISO 22000:2005
Actual: 28.03.2018


PROCUREMENT

Výzva na predloženie cenovej ponuky 2019
Actual: 05.02.2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Actual: 27.03.2018

Príloha výzvy
Actual: 27.03.2018