Na stiahnutie


Výzva na predloženie cenovej ponuky 2019


GAMOTA JR Sut podklady_V2
Last modified: 05.03.2019

GAMOTA JR Vyzva_podla usm_PPA_8_2017
Last modified: 05.03.2019

SO 01 LOKALITA Č. 1 (STARÁ CHRASŤ) (Zadanie)
Last modified: 05.03.2019

SO 03 LOKALITA Č. 3 (DOLNÝ LEGINČ) (Zadanie)
Last modified: 05.03.2019SO 04 LOKALITA Č. 4 (BRIEŽKY) (Zadanie)
Last modified: 05.03.2019

SO 05 LOKALITA Č. 5 (REŤAZNÉ) (Zadanie)
Last modified: 05.03.2019

SO 06 LOKALITA Č. 6 (HOLICA) (Zadanie)
Last modified: 05.03.2019

SO 07 LOKALITA Č. 7 (PRI ŽELEZNICI) (Zadanie)
Last modified: 05.03.2019SO 08 LOKALITA Č. 8 (DOLNÉ STARÉ) (Zadanie)
Last modified: 05.03.2019

SO 09 LOKALITA Č. 9 (ĎATELINOVÁ) (Zadanie)
Last modified: 05.03.2019

ZAKLADANIE EKOLOGICKÝCH ORECHOVÝCH SADOV - ZRIADENIE KVAPKOVEJ ZÁVLAHY (Rekapitulácia objektov stavby)
Last modified: 05.03.2019


ZMLUVY A FORMULÁRE

DDU sojové olej NON GMO kupná zmluva
Last modified: 13.12.2017

DDU SoyProFat NON GMO kupná zmluva
Last modified: 30.11.2017

FCA SoyProFat NON GMO kupná zmluva
Last modified: 30.11.2017

FCA sojové olej NON GMO kupná zmluva
Last modified: 30.11.2017


OSVEDČENIA

Osvedčenie o zapise krmivarskeho podniku do registra
Last modified: 21.11.2017

Sójový olej - inšpekčná správa
Last modified: 04.01.2018

SoyProFat - inšpekčná správa
Last modified: 04.01.2018

GMP+ certifikát
Last modified: 28.03.2018

ISO 22000:2005
Last modified: 28.03.2018


verejné obstarávanie