Aktivity GAMOTA GROUP

Gamota JR. s.r.o. je sesterskou spoločnosťou skupiny Gamota,
ktorá pôsobí v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, chovu rýb a tiež v oblasti zahraničného obchodu.

Budujeme a rozvíjame budúcnosť slovenského poľnohospodárstva bez geneticky modifikovaných potravín. Zodpovední k prírode, zodpovední k sebe.

Gamota JR. s.r.o. je sesterskou spoločnosťou skupiny Gamota, ktorá pôsobí v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, chovu rýb a tiež v oblasti zahraničného obchodu. Našou hlavnou činnosťou je výroba sójového oleja a sójového tuku.

Antal Zsigo zakladal firmu Gamota v roku 2011. Bola to rodinná firma, ktorá sa vo svojich začiatkoch zaoberala výkupom poľnohospodárskych produktov, exportom, integrovaním menších firiem a poľnohospodárskymi službami, ako sú hnojenie, obrábanie pôdy a zber.

Keďže spoločnosť rýchlo napredovala, rozhodli sme sa investovať do jej ďalšieho rozvoja. Vďaka kontinuálnemu rastu a správnym manažérskym rozhodnutiam máme dnes potenciál prispievať k rozvoju a budúcnosti slovenského poľnohospodárskeho priemyslu.

Aj preto sme sa rozhodli postupne zamerať svoju činnosť iným smerom – na pestovanie sóje. Veľký dôraz pritom kladieme na Non-GMO politiku. Zároveň pracujeme na tom, aby sa naše presvedčenie a filozofia rozšírili po celom Slovensku. Naše bohaté skúsenosti využívame na to, aby sme na trh dodávať čoraz viac produktov pýšiacich sa značkou Non-GMO.

Naša spoločnosť pôsobí
v nasledovných oblastiach:

  • Poľnohospodárstvo
  • Lesné hospodárstvo
  • Skladovanie obilia
  • Pestovanie orechov
  • Výroba vitamínovej minerálnej zmesi
  • Chov sladkovodných rýb


Závod na spracovanie sóje – Malé Straceny

Miesto našej činnosti

Členovia Gamota group

Máte záujem o spoluprácu? Kontaktujte nás!