DO POBRANIA


WEZWANIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 2019


GAMOTA JR Sut podklady_V2
Last modified: 05.03.2019

GAMOTA JR Vyzva_podla usm_PPA_8_2017
Last modified: 05.03.2019

SO 01 LOKALITA Č. 1 (STARÁ CHRASŤ) (Zadanie)
Last modified: 05.03.2019

SO 03 LOKALITA Č. 3 (DOLNÝ LEGINČ) (Zadanie)
Last modified: 05.03.2019SO 04 LOKALITA Č. 4 (BRIEŽKY) (Zadanie)
Last modified: 05.03.2019

SO 05 LOKALITA Č. 5 (REŤAZNÉ) (Zadanie)
Last modified: 05.03.2019

SO 06 LOKALITA Č. 6 (HOLICA) (Zadanie)
Last modified: 05.03.2019

SO 07 LOKALITA Č. 7 (PRI ŽELEZNICI) (Zadanie)
Last modified: 05.03.2019SO 08 LOKALITA Č. 8 (DOLNÉ STARÉ) (Zadanie)
Last modified: 05.03.2019

SO 09 LOKALITA Č. 9 (ĎATELINOVÁ) (Zadanie)
Last modified: 05.03.2019

ZAKLADANIE EKOLOGICKÝCH ORECHOVÝCH SADOV - ZRIADENIE KVAPKOVEJ ZÁVLAHY (Rekapitulácia objektov stavby)
Last modified: 05.03.2019


UMOWY I FORMULARZE

DDU sojové olej NON GMO kupná zmluva
Last modified: 13.12.2017

DDU SoyProFat NON GMO kupná zmluva
Last modified: 30.11.2017

FCA SoyProFat NON GMO kupná zmluva
Last modified: 30.11.2017

FCA sojové olej NON GMO kupná zmluva
Last modified: 30.11.2017


CERTYFIKAT

Osvedčenie o zapise krmivarskeho podniku do registra
Last modified: 24.06.2020

Certifikát: Skúšobné laboratórium Dolný Kubín
Last modified: 24.06.2020

Certifikát EN ISO 22000:2018
Last modified: 24.06.2020

Inspection report: Soybean oil
Last modified: 24.06.2020

Inspection report: Soyabeans
Last modified: 24.06.2020

Inspection report: Soyabean oil
Last modified: 24.06.2020

Inspection report: SoyProFat
Last modified: 24.06.2020

Rumen & Intestinal Digestibility Assay of Protein
Last modified: 24.06.2020

Process certificate 1102
Last modified: 24.06.2020

Process certificate SK20/3220
Last modified: 24.06.2020

BUREAU VERITAS Certification
Last modified: 24.06.2020

Chemical analysis
Last modified: 24.06.2020


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE