DZIAŁALNOŚĆ GAMOTA GROUP

Gamota JR. s.r.o. jest spółką siostrzaną grupy Gamota,
która działa w dziedzinie rolnictwa, gospodarki leśnej, hodowli ryb, a także w dziedzinie handlu zagranicznego.

Budujemy i rozwijamy przyszłość słowackiego rolnictwa bez żywności modyfikowanej genetycznie. Odpowiedzialni wobec natury, odpowiedzialni przed sobą.

Gamota JR. s.r.o. jest spółką siostrzaną grupy Gamota, która działa w dziedzinie rolnictwa, gospodarki leśnej, hodowli ryb, a także w dziedzinie handlu zagranicznego. Naszą główną działalnością jest produkcja oleju sojowego i tłuszczu sojowego.

Antal Zsigo założył firmę Gamota w 2011 r. Była to firma rodzinna, która na początku zajmowała się zakupem produktów rolnych, eksportem, integracją mniejszych firm oraz usługami rolnymi, takimi jak nawożenie, uprawa gruntów i zbiory.

Ponieważ firma szybko się rozwijała, postanowiliśmy zainwestować w jej dalszy rozwój. Dzięki ciągłemu rozwojowi i właściwym decyzjom kierowniczym mamy dziś potencjał, aby przyczynić się do rozwoju i przyszłości słowackiego przemysłu rolnego.
Dlatego postanowiliśmy stopniowo skupiać nasze działania w innym kierunku – na uprawie soi. Kładziemy duży nacisk na Non-GMO politykę. Jednocześnie pracujemy nad szerzeniem naszych przekonań i filozofii na całej Słowacji. Wykorzystujemy nasze bogate doświadczenie, aby dostarczać na rynek coraz więcej produktów z dumną marką Non-GMO.

Nasza spółka działa w następujących dziedzinach:

  • Rolnictwo
  • Gospodarka leśna
  • Magazynowanie ziarna
  • Uprawa orzechów
  • Produkcja mieszanki minerałów witaminowych
  • Hodowla ryb słodkowodnych


Zakład przetwórstwa soi – Malé Straciny

Członkowie grupy Gamota

Czy jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!